เรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี

 
 
 
แผนกองค์กร /
สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
095-636-9642
 
 
สาขาระยอง
088-883-4845
 
สาขานครศรีธรรมราช
075-466-505
 
     
 

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยมศึกษา

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอนุบาล (สำหรับน้องอายุ 13-18 ปี )

สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย จะถูกออกแบบมาเพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ ในชีวิตประจำวัน การสอบภาษาอังกฤษที่โรงเรียนหรือสอบเพื่อเรียนต่อ (ONET, GAT) และปูพื้นฐานภาษาอังกฤษที่จำเป็น สำหรับการเรียนในระดับสูงขึ้นต่อไปในอนาคต

หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายให้น้องๆ ที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปี ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างความมั่นใจ ใน ทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนหรือในชีวิตประจำวัน ด้วยบทเรียนที่จำลองจากสถานการณ์จริงและตรง กับความสนใจ

เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลายในห้องเรียนซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแล้ว ยังช่วยสร้างความมั่นใจ และเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตัวเองอีกด้วย เราจะเน้นการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้เด็กๆ รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วย คำแนะนำและความเอาใจใส่จากอาจารย์ผู้สอนอย่างใกล้ชิด ฝึกฝนทุกทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมนำ ไปใช้ได้จริง อีกทั้งเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง ในบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเอง

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

1. พัฒนาทักษะการพูดสื่อสาร ให้สามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว

2. เรียนรู้วิธีการต่างๆ ที่จะช่วยให้การฟังสำเนียงภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาให้เป็นเรื่องง่าย

3. เสริมสร้างทักษะการเขียนให้ถูกต้อง เช่น การเขียนรายงาน หรือ การเขียนเรียงความ (essay)

4. ฝึกฝนการใช้ไวยากรณ์ให้ถูกหลัก จากสภาวะแวดล้อมทางภาษาที่คัดสรรมาเพื่อผู้เรียนโดยเฉพาะ

5.เรียนรู้คำศัพท์ที่จำเป็น พร้อมสำหรับการใช้งานในสถานการณ์ที่หลากหลาย

6.ทบทวนไวยากรณ์ช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟังการพูดการอ่านและการเขียนเพื่อได้คะแนนสูงในการทดสอบ อื่นๆ เพื่อเตรียมสอบ TOEFL iBT, IELTS และ TOEIC

 
 
 
 
     
 
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยมศึกษา
เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว
 
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่
สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป
ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียน
แกรมม่า
คอร์สเตรียมสอบ TOEFL
คอร์สเตรียมสอบ IELTS
คอร์สเตรียมสอบ TOEIC
ภาษอังกฤษเชิงธุรกิจ
เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว
ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร
ภาพรวมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร
Training System
ลูกค้าของเรา
ทำไมต้อง Planet English
ติดต่อแผนกองค์กร
นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
เกี่ยวกับเรา
เวิร์คช็อป
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา

Planet English (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ห้องเลขที่ 4703,
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร: 095-636-9642
Copyright © 2016 www.planetenglish.co.th