ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร กับ Planet English

อบรมภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี

 
 

 

 


 
     
     
 
   
 

ทำไม! ต้องอบรมภาษาอังกฤษกับ Planet English

Why Planet English?

 
Professional Trainers
  Planet English ให้ความสำคัญกับขั้นตอนการคัดเลือกอาจารย์เป็นอันดับต้นๆ อาจารย์ทุกท่าน
นอกจากจะเป็นเจ้า ของภาษา มีใบประกาศนียบัตรด้านการสอน CELTA, TEFL, TESOL, TESL และประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ ให้กับ องค์กรในเมืองไทยมาก่อน
 
The Planet English Method
  Planet English ได้ออกแบบวิธีการสอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเราเอง โดยจะเน้นให้ความ
เข้าใจและมั่นใจใน การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อการสอนที่หลากหลาย ผสมผสานจนลงตัว
ซึ่งได้รับการพัฒนาและวิจัยโดยทีมฝ่าย วิชาการ ที่มากด้วยประสบการณ์ของเรา
 
Customized Courses
  Planet English สามารถออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับตามความต้องการของแต่ละบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกับ เวลา เนื้อหา และงบประมาณที่เหมาะสม
 
Quality Control and Evaluation
  เราได้พัฒนาระบบประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ การประเมินผลจะแบ่งออก
เป็นระยะๆ เพื่อวัดพัฒนาการแต่ละช่วง จากนั้นเราจะส่งรีพอร์ทให้กับบริษัทได้ทราบอยู่ตลอดเวลา
 
Planet English’s Team
  ทีมเจ้าหน้าที่ของ Planet English พร้อมที่จะบริการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การอบรม
ภาษาอังกฤษในทุกๆ ครั้งไปถึงจุดหมายที่วางไว้ร่วมกัน
 
Guaranteed Results
  เรารับรองผลการเรียนทุกหลักสูตร มีการรายงานผลการเรียนให้องค์กรของผู้เรียนรับทราบเป็นระยะ ๆ
พร้อมรายงานสรุปการเรียนหลังจบหลักสูตร
 
     
 
     
     
       
 
   
       
 

ติดต่อแผนกองค์กร

   
       
 
   
TEL : 095-636-9642   
   
 
   
 
     
 
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยมศึกษา
เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว
 
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่
สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป
ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียน
แกรมม่า
คอร์สเตรียมสอบ TOEFL
คอร์สเตรียมสอบ IELTS
คอร์สเตรียมสอบ TOEIC
ภาษอังกฤษเชิงธุรกิจ
เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว
ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร
ภาพรวมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร
Training System
ลูกค้าของเรา
ทำไมต้อง Planet English
ติดต่อแผนกองค์กร
นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
เกี่ยวกับเรา
เวิร์คช็อป
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา

Planet English (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ห้องเลขที่ 4703,
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร: 095-636-9642
Copyright © 2016 www.planetenglish.co.th