นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล (Privacy)
นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลPlanet English Internation Language School Privacy Policy

1. Your consent
By submitting your personal data to http://www.planetenglish.co.th/ (hereinafter Planet English) you automatically accept that Planet English Internation Language School registers and stores said personal data for the specific purposes outlined below in this Privacy Policy.

2. Information
When you make a reservation for a course or request brochures on our site, we will need to collect certain information about you such as your name, address, email address, sex, phone number and date of birth. We do not share personal information about you with outside parties except to the extent necessary to complete your reservation. The personal information you provide when making a reservation or placing an order for brochures is only used to complete that reservation or order. We will not use such information in order to send updates, brochures on our new products and services or other marketing material to you, unless you have explicitly indicated this in the request form you have completed.

3. Use of cookies
Planet English uses a technology nicknamed "cookies". Cookies are pieces of information that a web site transfers to your computer’s hard disk for record keeping purposes. They tell us how and when pages on our site are visited and by how many people.

4. Accuracy
Planet English will at your request or on our own initiative replenish, rectify or erase any incomplete, accurate or outdated personal data on you.

5. Amendments
If we decide to change our Privacy Policy we will post any amendments on this page so that you are always aware of what information we collect, how we use it and under what circumstances we disclose it to other companies.

6. Your opinion
Planet English welcomes your questions and comments about our privacy policy via our email address info@planetenglish.co.th

นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล (Privacy Policy)

  • ข้อตกลง เมื่อท่านตกลงในการกรอกข้อมูลบนเว็ปไซส์ของ Planet English
    จะถือว่าเป็นการยอมรับว่าทาง Planet English หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สามารถเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เพื่อดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่กล่าวไว้ด้านล่างนี้ การอ้างอิงทั้งหมดนี้รวมไปถึงบริษัทที่ร่วมอยู่ใน Planet English ทั้งหมดและรวมไปถึงการที่ท่านตกลงที่จะไม่เอาเรื่องใดๆที่กล่าวไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวด้วย

  • ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า

  • ความปลอดภัยของข้อมูล โดยข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บไว้ในที่ๆปลอดภัยและจะไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ