เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ เรียนพูดภาษาอังกฤษ สอนสด เน้นสนทนา

อบรมภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี

  Tel. 095-636-9642
   
   
 
 

สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป

Planet English ได้มุ่งเน้นการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน อีกทั้งผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ ไวยากรณ์ แกรมม่า และการพูดแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ (การพูดและฟัง) เป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้ที่เริ่มเรียนรู้การสนทนาภาษาอังกฤษตั้งแต่ต้น จนสามารถนำใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ

สำหรับกลุ่มผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาไม่แน่น เราจะมีการปรับพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นให้ก่อน หรือจะเป็นกลุ่มที่ภาษาอังกฤษระดับ กลางถึงขั้นสูง ซึ่งเราก็จะมีการทดสอบวัดระดับฟรี ที่แม่นยำ ให้กับผู้เรียนแต่ละท่านก่อนเริ่มมีการเรียนการสอน เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อแผนกองค์กร
 
   
TEL : 095-636-9642   
   
 
 
   
   
 
     
 
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยมศึกษา
เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว
 
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่
สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป
ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียน
แกรมม่า
คอร์สเตรียมสอบ TOEFL
คอร์สเตรียมสอบ IELTS
คอร์สเตรียมสอบ TOEIC
ภาษอังกฤษเชิงธุรกิจ
เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว
ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร
ภาพรวมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร
Training System
ลูกค้าของเรา
ทำไมต้อง Planet English
ติดต่อแผนกองค์กร
นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
เกี่ยวกับเรา
เวิร์คช็อป
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา

Planet English (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ห้องเลขที่ 4703,
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร: 095-636-9642
Copyright © 2016 www.planetenglish.co.th