ภาพรวมหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับ บริษัทหรือองค์กร

อบรมภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี

  Tel. 095-636-9642
 

 
 
     
     
 
   
 

ภาพรวมหลักสูตรภาษาอังกฤษองค์กร

Planet English เป็นสถาบันสอนภาษาครบวงจร สำหรับทุกวัย ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี เราได้รวบรวมทีมงานคณาจารย์
เจ้าของภาษาผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่สอง ให้กับคนไทยวัยทำงานด้วยหลักสูตรที่เป็น
มาตรฐานสากลระดับโลกที่นำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ครอบคลุมทุกด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทย


แนวการสอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเรา ผสมผสานกับการใช้นวัตกรรมสื่อการสอนที่ทันสมัย สอดแทรกการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ที่หลากหลาย บรรยากาศการเรียนอันอบอุ่นเป็นกันเอง ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้เรียนจึงมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง จน
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้สถาบันของเรา แตกต่างไม่เหมือนใคร

รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร มีดังนี้

  • Private Course (เรียนแบบส่วนตัว)
  • In House Training (จัดอบรมแบบเป็นกลุ่มที่บริษัท)
  • Workshop (สัมนาเชิงปฏิบัติการณ์ มีหลักสูตรครึ่งวัน เต็มวัน หรือ 2 วัน)
  • Full-Time Instructor (จัดอาจารย์ไปประจำที่บริษัท)
  • English Camps for Adults (แคมป์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่)
  • E Learning (เรียนออนไลน์)

 
 

The Planet English Method

The Planet English Method คือแนวการสอนรูปแบบผสมผสาน โดยจะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝน
ในรูปแบบต่างๆ ที่เราเรียกว่า “Activities base Learning” เช่น การสร้างบทบาทสมมติ จำลองสถานการณ์ การนำเสนองาน การแสดงผลงาน แสดงความคิดเห็น หรือการเรียนผ่านเกมส์และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งผู้เรียนจะมีโอกาสสนทนาได้มากขึ้นและดียิ่งขึ้น
พร้อมได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ควบคู่กับโครงสร้างไวยกรณ์ที่ถูกต้องด้วย


ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ฝ่ายวิชาการของเรา ได้มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยเข้ากับสถานการณ์
ปัจจุบันตลอด ดังนั้นแนวการสอนของเราจึงแตกต่าง ไม่เหมือนใคร และทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนมาโดยตลอด

 
 
     
     
         
 

ติดต่อแผนกองค์กร

   
       
 
   
TEL : 095-636-9642   
   
 
   
 
     
 
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยมศึกษา
เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว
 
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่
สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป
ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียน
แกรมม่า
คอร์สเตรียมสอบ TOEFL
คอร์สเตรียมสอบ IELTS
คอร์สเตรียมสอบ TOEIC
ภาษอังกฤษเชิงธุรกิจ
เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว
ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร
ภาพรวมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร
Training System
ลูกค้าของเรา
ทำไมต้อง Planet English
ติดต่อแผนกองค์กร
นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
เกี่ยวกับเรา
เวิร์คช็อป
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา

Planet English (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ห้องเลขที่ 4703,
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร: 095-636-9642
Copyright © 2016 www.planetenglish.co.th