คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก | Planet English

อบรมภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี

 
   
   
 

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

 
 
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล อายุระหว่าง 5-6 ปี ปูพื้นฐานทักษะที่แข็ง แกร่งทั้ง
4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน เริ่มตั้งแต่เอบีซี มีแบบฝึกคัด พยัญ ชนะ A-Z เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อักษรภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งคำศัพท์ ที่ควรเรียนรู้เป็นเบื้องต้น เพื่อเป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด
   
 
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) อายุ 6–12 ปี มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างเสริมความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ให้นักเรียน มีพัฒนาการทางภาษาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ กล้า แสดงออกและสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ พร้อมเก่งรอบด้านทั้ง การเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน
   
 
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยม
หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายให้น้องๆ ที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปี ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างความมั่นใจ ใน ทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนหรือในชีวิตประจำวัน ด้วยบทเรียนที่ จำลองจากสถานการณ์จริงตรงกับความสนใจ เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม ที่หลากหลายในห้องเรียน ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
   
 
เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว
หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษส่วนตัว เหมาะสำหรับเด็กที่ต้องการพัฒนา ภาษาอังกฤษอย่างเร่งด่วน หรือ ต้องการเน้นเฉพาะด้านเป็นพิเศษ เรียนภาษาอังกฤษ สอนโดยเจ้าของภาษา เรียนตัวต่อตัว สอน สด เน้นสนทนา เข้าใจง่าย เรียนรู้ได้เร็ว เรียนสนุกและสมารถนำไปใช้งานได้จริง
 
   
   
 
     
 
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยมศึกษา
เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว
 
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่
สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป
ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียน
แกรมม่า
คอร์สเตรียมสอบ TOEFL
คอร์สเตรียมสอบ IELTS
คอร์สเตรียมสอบ TOEIC
ภาษอังกฤษเชิงธุรกิจ
เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว
ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร
ภาพรวมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร
Training System
ลูกค้าของเรา
ทำไมต้อง Planet English
ติดต่อแผนกองค์กร
นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
เกี่ยวกับเรา
เวิร์คช็อป
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา

Planet English (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ห้องเลขที่ 4703,
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร: 095-636-9642
Copyright © 2016 www.planetenglish.co.th